Yrityssaneeraus

Componentan yrityssaneeraus Suomessa ja Ruotsissa sekä konkurssi Hollannissa

Keskeiset toimenpiteet 1.9.2016:

 • Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy haettiin yrityssaneeraukseen Suomessa.
 • Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin yrityssaneeraukseen Ruotsissa.
 • Componenta B.V. haettiin konkurssiin Hollannissa.
 • Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Turkissa jatkaa toimintaansa ilman viranomaismenettelyjä.

Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausprosessin eteneminen

 • 7.9.2016
  Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy ovat täydentäneet saneeraushakemustaan 7.9.2016 hyväksytyllä Componenta Oyj:n erillisyhtiön välitilinpäätöksellä per 30.6.2016 sekä tilintarkastajan selvityksellä.
 • 9.9.2016
  Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n osalta voimaan väliaikaiset kiellot (maksu- ja perintäkielto, liitteenä).
 • 30.9.2016
  Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneeraushakemukset, ja yrityssaneerausmenettelyt ovat käynnistyneet.
 • 30.9.2016
  Helsingin käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Mika Ilveskeron Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausmenettelyjen selvittäjäksi.
 • 16.12.2016
  Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n selvittäjä on Helsingin käräjäoikeuden määräämällä tavalla toimittanut selvitykset varoista, veloista ja muista sitoumuksista 30.9.2016 sekä taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavista seikoista (ns. perusselvitykset) yhtiöiden velkojille.

  Kaikilla Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausvelkojilla on pyynnöstä oikeus saada kappale asianosaisen yhtiön perusselvityksestä. Perusselvityksiä koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen krista.nieminen@castren.fi.
 • 26.1.2017
  Helsingin käräjäoikeus on 26.1.2017 päättänyt pidentää määräaikaa Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotusten toimittamiseksi käräjäoikeuteen 31.3.2017 saakka selvittäjän hakemuksesta.
 • 30.3.2017
  Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä on toimittanut saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen.
 • 4.4.2017
  Helsingin käräjäoikeus on antanut välipäätökset Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotuksiin liittyen.
 • 20.6.2017
  Helsingin käräjäoikeus päätti yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjän pyynnöstä jatkaa Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotusten käsittelyä. Samalla käräjäoikeus on päättänyt velkojien ryhmäjaosta ja äänimäärästä sekä äänestysmenettelyn aloittamisesta. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä toimitti oikaistut saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen 12.6.2017.
 • 16.8.2017
  Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotuksiin liittyvät äänestysselvitykset on toimitetty Helsingin käräjäoikeuteen. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotuksia kannatti velkojien ja heidän saatavien selkeä enemmistö.
 • 23.8.2017
  Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmat.

Componenta Främmestad AB:n, Componenta Wirsbo AB:n ja Componentan Arvika AB:n yrityssaneerausprosessin eteneminen

 • 1.9.2016 ja 2.9.2016
  Ruotsin tytäryhtiöiden hakemukset on hyväksytty ja saneerausmenettelyt ovat alkaneet 1.9.2016 Componenta Främmestad AB:ssa ja Componenta Wirsbo AB:ssa ja 2.9.2016 Componenta Arvika AB:ssa.
 • 23.12.2016 ja 30.12.2016
  Componenta Wirsbo AB:n (30.12.2016) ja Componenta Arvika AB:n (23.12.2016) saneerausehdotukset on hyväksytty.
 • 3.3.2017
  Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessille on 3.3.2017 saatu Skaraborgin käräjäoikeudelta lisäaikaa 1.6.2017 asti.
 • 29.5.2017
  Componenta Främmestad AB on toimittanut Skaraborgin käräjäoikeuteen hakemuksen Componenta Främmestad AB:n yrityssaneerausmenettelyn käsittelyajan jatkamisesta kolmella kuukaudella ja velkojienkokouksen koollekutsumisesta.
 • 3.7.2017
  Skaraborgin käräjäoikeus antoi Componenta Oyj:n Ruotsissa sijaitsevalle tytäryhtiölle Componenta Främmestad AB:lle saneerauspäätöksen hyväksymällä saneerausehdotuksen.
 • 13.7.2017
  Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB hakeutuvat konkurssiin. Yhtiöt eivät onnistuneet saamaan rahoitusta saneerausvelkojen maksamiseksi.
 • 17.7.2017
  Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin.

Componenta B.V:n konkurssiprosessi

 • 2.9.2016
  Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. on asetettu konkurssiin.

Oikaistu saneerausohjelmaehdotus (Componenta Oyj)

Oikaistu saneerausohjelmaehdotus (Componenta Finland Oy)