Yritysvastuu

VASTUULLISUuden merkitys COMPONENTAssa

Vastuullisuus on jatkuvia, konkreettisia toimenpiteitä, joissa huomioidaan ihmiset ja ympäristö.

Se on kiinteä osa liiketoimintaamme, niin Componentan sisällä kuin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Se on osa kilpailukykyämme ja vaikuttaa menestykseemme, kun kilpailua käydään asiakkaista, työntekijöistä ja sijoittajista. 


Vastuullisuus Componentassa kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun seuraaasti:  
 

  • Taloudellinen vastuu on vastuuta konsernin kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Vain toimimalla kannattavasti ja kehittämällä kaikkia toimintoja pitkäjänteisesti voimme vastata osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien odotuksiin sekä varmistaa konsernin kilpailukyvyn nyt ja tulevaisuudessa. 

  • Tuotteiden ja toimintojen hyvällä laadulla voimme minimoida tuotantomme ympäristövaikutuksetValukomponenttien raaka-aine on suureksi osaksi kierrätysmateriaalia. Kierrätämme tuotantoprosessissa käytettävät apuaineet ja syntyvät jätteet. Komponenttien suunnitteluyhteistyöllä ja materiaalivalinnoilla autamme asiakkaita kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita. 
     
  • Sosiaalinen vastuu on hyvää johtamista ja ihmisten huomioon ottamista. Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai syrjintää missään tilanteessa. Sosiaalinen vastuumme kattaa henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisen. Auditoimme myös toimittajiamme, ja otamme raaka-ainehankinnoissa huomioon ympäristön ja turvallisuuden vaatimukset sekä sosiaalisen vastuun ja eettisyyden periaatteet.