Sijoittajat

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.03.2018

Componentan tulosohjeistus 2018 

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja käyttö- katteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.